Sökning: "Barnintensivvårdsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Barnintensivvårdsavdelning.

 1. 1. Ventilator associerad pneumoni-prevention till barn, vilka åtgärder är evidensbaserade?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Elias Törner; Karl Boman; [2022]
  Nyckelord :Pediatric intensive care unit PICU ; Ventilator associated pneumonia VAP ; Prevention; Barnintensivvårdsavdelning BIVA ; Ventilator associerad pneumoni VAP ; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intuberade patienter inom intensivvården har en hög risk för att erhålla en ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det finns evidensbaserade riktlinjer för vuxna somförebygger VAP. För barn behövs det däremot mer forskning för att klargöra vilka omvårdnadsåtgärder som kan standardiseras. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av delaktighet när barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Ekstrand; [2022]
  Nyckelord :Barnintensivvård; delaktighet; familjecentrerad vård; föräldrar; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att föräldrar deltar i barnets omvårdnad när barnet vårdas på sjukhus har visat sig positivt för barnets hälsa och tillfrisknande. Det föreligger dock hinder för deltagande, särskilt på barnintensivvårdsavdelningar där den högteknologiska miljön kan verka skrämmande. LÄS MER

 3. 3. Familjecentrerad vård på barnintensivvårdsavdelning : Kommunikation utifrån ett föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Emma Mejster; [2021]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; delaktighet; information; kommunikation; kontinuitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnan i den familjecentrerade vården är att föräldrar och barn ses som en enhet med fokus på samspelet mellan familj, barn och vårdpersonal. Begreppet familjecentrerad vård är omfattande. LÄS MER

 4. 4. Familjecentrerad vård på barnintensivvårdsavdelning : Kommunikation utifrån ett föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Emma Mejster; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnan i den familjecentrerade vården är att föräldrar och barn ses som en enhet med fokus på samspelet mellan familj, barn och vårdpersonal. Begreppet familjecentrerad vård är omfattande. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: På IVA (intensivvårdsavdelning) vårdas kritiskt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning med högteknologisk utrustning. Barn som är kritiskt sjuka vårdas vanligtvis på BIVA (barnintensivvårdsavdelning) där specialistutbildad personal inom intensivvård och inom pediatrik arbetar. LÄS MER