Sökning: "Barnkläder"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Barnkläder.

 1. 1. Något för alla, eller allt för en? - En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nike Lundahl; [2019-02-07]
  Nyckelord :Unisex; Genusneutralitet; Genussystem; Maktförhållanden; Maskulinitet; Femininitet; Barnkläder; Stereotyper; Könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida maskulinitet går att identifiera som överordnad norm inom barnunisexmode.Teori: Genusteori och semiotikMetod: Kvalitativ bildanalysMaterial: 12 stycken bilder från Polarn O. LÄS MER

 2. 2. VadÄrVar : -en organisationsapp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jona Lövheim; [2018]
  Nyckelord :Swift; programmering; app; applikation; mobilapplikation; Apple; Xcode;

  Sammanfattning : Arbetet utforskar möjligheten att skapa en iOS-applikation och undersöker Apples programmeringsspråk Swift. Appen syftar till att ge föräldrar en möjlighet att organisera undanlagda barnkläder och skor genom att lägga in dem i ett register. Slutprodukten är en app där användaren lägger in föremål som definieras av fem kategorier. LÄS MER

 3. 3. Gradering av barnplagg : En jämförelse mellan två olika sätt att applicera gradering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Grading methods; Children’s clothing; Body measurements; Grading intervals; CAD; Graderingsmetoder; Barnkläder; Kroppsmått; Graderingsintervall; CAD;

  Sammanfattning : Följande studie är en kandidatuppsats i designteknik. Den undersöker skillnader som uppkommer vid gradering när två olika appliceringsmetoder används. Undersökningen görs på uppdrag från ett svenskt modeföretag. LÄS MER

 4. 4. En rosa tröja : En studie om förskolebarns syn på kläder utifrån ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josephine Alveljung; Viktoria Voigt; [2017]
  Nyckelord :Könsnormer; förskolebarn; barnkläder; normkritik; boksamtal;

  Sammanfattning : Inledning Skillnaden mellan tjejers och killars kläder från ett identitetsperspektiv har debatterats i media de senaste åren, liksom vikten av att få klä sig hur man vill samt att få vara den man vill vara. Utifrån detta är det angeläget att undersöka barns uppfattningar om kläder utifrån ett könsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Barnens kläder och barnens kön : Könsneutral exponering som problem i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Borg; Melina Gotstig; Hanna Sköld; [2017]
  Nyckelord :visual merchandising; gender neutral; girl-and boy clothes; parent’s shopping behavior; gender norms; butikskommunikation; könsneutralitet; flickkläder; pojkkläder; föräldrars shoppingvanor; könsnormer;

  Sammanfattning : Physical stores are facing challenges in the retail market when more customers choose to shop online. As to the competition, it has become more important to stand out, especially through visual merchandising which implicate the stores visual communication towards the customers. LÄS MER