Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. "Ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran" : Om barnkonventionens artikel 18 och den ogifta faderns vårdnadsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Svensson Åström; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsansvar; Gemensam vårdnad; Barnkonventionen; Inkorporering; Barns rättigheter; Mänskliga rättigheter; Familjerätt;

  Sammanfattning : Artikel 18 i barnkonventionen behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18. LÄS MER

 3. 3. Häktning av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sussy Munoz Huapaya; [2019]
  Nyckelord :Häktning - häktning av barn - restriktioner - barnkonventionen - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ADHD - ADD - Autismspektrumstörning;

  Sammanfattning : “You only try to stay in the real world”, “you get strange, cold and off”. These are citations from childrens own stories about being in detention and isolated. Approximately 10 000 people are detained annually in Sweden with and without restrictions and several of these are children, persons between 15 - 17 years old. LÄS MER

 4. 4. Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Roberto Morales; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Barnperspektivet; Barnkonventionen; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Hemlöshet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. LÄS MER

 5. 5. Problematiken med sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum - Elever, föräldrar och lärares synpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Jeppsson; Mergim Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Föräldrainflytande; mellanstadiet; multikulturellt; religion; sex- och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : Målsättningen med denna kunskapsöversikt är att finna svar på vilken problematik som kan uppstå i sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Intresset för frågan väcktes i föregående kurser och under den verksamhetsförlagda utbildningen, där kulturell diversitet har gjort sig särskilt påtaglig i sex- och samlevnadsundervisningen. LÄS MER