Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 16 - 20 av 417 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 16. Samverkansorganisation mellan förskola och förskoleklass : En kvalitativ studie i hur förskollärare samverkar vid barns övergång från förskola till förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefine Johansson; Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :Samverkansorganisation; samverkan; övergångar; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur samverkan mellan förskola och skola organiseras. Detta för att skapa djupare förståelse för samverkans möjligheter och hinder. LÄS MER

 2. 17. Faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt : en deskriptiv litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anette Martinsson; Anna Nordensten Jansson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance; Attitude; Child; Emergency medical technicians; Prehospital; Ambulanspersonal; Barn; Faktorer; Inställningar; Prehospitalt;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal möter patienter i alla åldrar i flera tänkbara miljöer. Det finns en hel del skillnader vid omhändertagandet av barn prehospitalt jämfört med omhändertagandet av vuxna. Det skiljer sig i utrustning i ambulanserna och det skiljer sig anatomiskt och fysiologiskt hur barn ser ut jämfört med vuxna. LÄS MER

 3. 18. Barnperspektiv, barnets bästa och barnkonventionen : En kvalitativ studie rörande arbetet med barn inom socialtjänsten och socialsekreterares förväntningar på inkorporeringen av barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Åkerblom; Amanda Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Best interests of children; child s perspective; convention on the rights of the child; street-level bureaucracy; institutionalization; barnets bästa; barnperspektivet; barnkonventionen; gräsrotsbyråkrati; institutionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the child’s perspective is used in social services today and how the usage of the child’s perspective is expected to change due to the incorporation of the convention on the rights of the child. We collected data through qualitative interviewing with six participants from the same social service office. LÄS MER

 4. 19. Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda föräldrar : En kvalitativ studie av yrkesverksammas perspektiv på utmaningar, möjligheter och utveckling framåt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Rengstad Färdmo; [2020]
  Nyckelord :Föräldraskapsstöd; Nyanlända föräldrar; utrikesfödda föräldrar; professionalitet; etik; handlingsutrymme; intersektionalitet; kulturalisering; kulturkompetens; kulturell sensitivitet.;

  Sammanfattning : Stöd i föräldraskapet är något som funnits i Sverige sedan 30-talet. Idag ligger fokus på att det ska nå alla föräldrar som del i att implementera barnkonventionen och att arbeta aktivt för alla barns rätt till hälsa och utveckling under dess hela uppväxt. LÄS MER

 5. 20. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER