Sökning: "Barnmorskemottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Barnmorskemottagning.

 1. 1. Kvinnors upplevda behov av uppföljning hos barnmorska tiden efter förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Karlsson; Linda Mörner; [2019-02-01]
  Nyckelord :Förstföderskor; Behov; Uppföljning; Barnmorskemottagning; Postpartum;

  Sammanfattning : Background: It is a major change to become a mother for the first time. The midwife has an important role in supporting and strengthening the woman´s way into motherhood. The woman is offered a follow-up visit at a maternity care central six to twelve weeks after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Att försöka komma under fasaden : Barnmorskors erfarenheter av att möta patienter som blivit utsatta för sexuellt våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Häggmark; Ann-Sofie Juhlin; [2019]
  Nyckelord :sexual violence; midwife; youth; sexuellt våld; våld i nära relation; barnmorska; barnmorskemottagning; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Det sexuella våldet är en globalt omfattande svårighet och ett folkhälsoproblem för kvinnor. Det råder en tystnadskultur kring ämnet som grundar sig i skuld och skam hos offret. Detta leder till att få vågar söka hjälp eller anmäla sina upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Obstetriskt våld

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Annborn; [2019]
  Nyckelord :Abuse; disrespect; feminist; labour; mistreatment; obstetric violence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstetriskt våld är en osynlig form av våld mot kvinnor som föder barn. Utifrån ett feministiskt perspektiv handlar obstetriskt våld om en process där kvinnan varit fri och självständig att fatta egna beslut till att bli ett passivt objekt utan möjlighet att komma till uttryck. LÄS MER

 4. 4. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 5. 5. Gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från barnmorska på barnmorskemottagning : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Andersson; Hajrusa Gusinac; [2018]
  Nyckelord :smärtlindring; barnmorskemottagning; graviditet; upplevelse; patientperspektiv; barnmorska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ungefär 90% av alla födande kvinnor i Sverige är i behov av smärtlindring, antingen farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda. Barnmorskan ska kunna ge information och verktyg till kvinnan och partnern under graviditet för att få vetskapen om olika metoder av smärtlindring som finns att tillgå. LÄS MER