Sökning: "Barnmorskemottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Barnmorskemottagning.

 1. 1. ETT KOMPLEXT VÅRDANDE Barnmorskors upplevelser av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla på barnmorskemottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Maja Holmstedt; Linn Loft; [2020-01-30]
  Nyckelord :Förlossningsrädsla; Barnmorskors vård; Stöd; Barnmorskors upplevelser; Barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Background: The number of women with fear of childbirth is increasing in society. These women are often cared for by midwives at maternal healthcare services during pregnancy. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevda behov av uppföljning hos barnmorska tiden efter förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Karlsson; Linda Mörner; [2019-02-01]
  Nyckelord :Förstföderskor; Behov; Uppföljning; Barnmorskemottagning; Postpartum;

  Sammanfattning : Background: It is a major change to become a mother for the first time. The midwife has an important role in supporting and strengthening the woman´s way into motherhood. The woman is offered a follow-up visit at a maternity care central six to twelve weeks after childbirth. LÄS MER

 3. 3. "Jag fick stöd utifrån mina önskemål" : en enkätstudie om föräldrars tankar om amning/uppfödning och hur de önskar att få stöd

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Bager; Amanda von Rosen; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding; Nourishing; Support; Parents; Amning; Uppfödning; Stöd; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning innehåller all näring ett spädbarn behöver och WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter amning i tillägg till annan kost. Amning medför flera positiva hälsoeffekter för mamma och barn och är även ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att ge sitt barn mat. LÄS MER

 4. 4. Att försöka komma under fasaden : Barnmorskors erfarenheter av att möta patienter som blivit utsatta för sexuellt våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Häggmark; Ann-Sofie Juhlin; [2019]
  Nyckelord :sexual violence; midwife; youth; sexuellt våld; våld i nära relation; barnmorska; barnmorskemottagning; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Det sexuella våldet är en globalt omfattande svårighet och ett folkhälsoproblem för kvinnor. Det råder en tystnadskultur kring ämnet som grundar sig i skuld och skam hos offret. Detta leder till att få vågar söka hjälp eller anmäla sina upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Mindfetalness : barnmorskors upplevelse av att arbeta med en metod för observation av fostrets rörelser i slutet av graviditeten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Björnsdotter; Selam Hayle; [2019]
  Nyckelord :Mindfetalness. Fetal movements. Antenatal work duties. Experience. Midwives.; Mindfetalness. Fosterrörelser. Antenatala arbetsuppgifter. Upplevelse. Barnmorskor;

  Sammanfattning : Fostrets rörelser kan vara en indikator på den intrauterina miljön, där avtagande fosterrörelser kan tyda på att moderkakan inte fungerar optimalt. När fostret får för lite syre och näring spar fostret energi genom att röra sig mindre. Det finns olika räknemetoder för att registrera fosterrörelser. LÄS MER