Sökning: "Barnmorskor"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade ordet Barnmorskor.

 1. 1. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans rätt att bli hörd : En netnografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrica Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :Childbirth; pain relief; netnographic study; Förlossning; smärtlindring; netnografisk studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utöver information från barnmorska, offentliga diskussioner samt samtal med släkt och vänner söker de flesta kvinnorna information om smärtlindring på sociala media om val av smärtlindring under förlossningen. Flertalet kvinnor vill använda någon typ av smärtlindring och förväntar sig att själva välja. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors möte med psykisk ohälsa : Kvalitativ intervjustudie om identifiering av psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Vesterlund; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :Kulturell känslighet; kvalitativ innehållsanalys; perinatal ohälsa; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa i mötet med gravida kvinnor på barnmorskemottagning. Metod: Kvalitativ ansats applicerades genom att 11 barnmorskor på barnmorskemottagning medverkade i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden : En kvantitativ enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Thor; Sara Aspgren Kreivi; [2023]
  Nyckelord :Abortion; job satisfaction; conditions; organization; education; Abort; arbetstillfredsställelse; förutsättningar; organisation; utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund : Barnmorskor står för kvinnors rätt att utföra ett graviditetsavbrytande. Ibland är det svårt att utföra en god vård på grund av bristande förutsättningar upplever barnmorskor. Syfte : Att undersöka barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 Pandemin - Att föda utan närvaro av sin partner : En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sabina Kassner; Linn Winberg; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; midwives; presence; qualitative design; barnmorskor; Covid-19; erfarenheter; kvalitativ design; närvaro;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Covid-19 pandemin blev fakta stod förlossningsvården inför nya utmaningar. Restriktioner infördes om närvaro vid förlossningen om partner hade symptom på, eller bekräftad Covid-19. LÄS MER