Sökning: "Barnrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Barnrätt.

 1. 1. Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sundmark; [2021-05-04]
  Nyckelord :Utreseförbud; LVU; Barnäktenskap; Könsstympning; Barnrätt; Medborgarskap; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud i LVU som syftar till att förhindra att barn som bor i Sverige utsätts för barnäktenskap eller könsstympning utomlands. I denna uppsats analyseras och problematiseras den nya lagstiftningen utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barnets digitala rättigheter - en analys av vilket rättsligt skydd som finns för barnets privatliv och integritet i barnkonventionen vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisette Andersson Olsson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Sharenting; Barnrätt; Rätten till privat- och familjeliv; Integritet; Sociala medier; Barnkonventionen; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Det har sedan digitaliseringens framfart blivit allt vanligare att föräldrar publicerar bilder, videos och information om sina barn på sociala medier, särskilt när barnet befinner sig i känslomässiga tillstånd. Samhällsdebatten såväl som den rättsliga debatten har uppmärksammat att sådana publiceringar kan kränka barnets rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Familjesammanhållning, en självklarhet för många barn, en omöjlighet för andra - Om rätten till familjeliv, barnets bästa och den reglerade migrationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; migrationsrätt; barnrätt; förvaltningsrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the European Con-vention) states that everyone within the jurisdiction of a Contracting State shall be guaranteed a right to family life. The meaning of the right is above all that the individual enjoys protection against interference from the public sector which may constitute a violation of the individual's right to family life. LÄS MER

 4. 4. En studie om Barnkonventionen som lag : Idrottsledares uppfattning och förhållningssätt om Barnkonventionen som lag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ludvig Dahlbeck; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CRC; child rights; leadership; national law; Barnkonventionen; barnrätt; ledarskap; nationell lag;

  Sammanfattning : Barnkonventionen instiftades som en ny lag i Sverige i januari år 2020. Syftet med denna studie var att studera den nya lagen och dess eventuella påverkan gällande idrottsledares arbets- och förhållningssätt. Studien tar utgångspunkt utifrån teorier inom ledarskapet som används för underlag till analysen och diskussionen. LÄS MER

 5. 5. Hur tillförsäkras barn rättssäkerhet inom LVU - och är det tillräckligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessica Edman; [2021]
  Nyckelord :barn; barnrätt; offentlig rätt; funktionsvariationer; funktionsnedsättning; NPF; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER