Sökning: "Barns död"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Barns död.

 1. 1. En bild av döden : En innehållsanalys av hur barns sorg speglas i biderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madeleine Carlsson Outila; [2019]
  Nyckelord :Sorg; död; bilderbok; norm; anknytningsteorin;

  Sammanfattning : How is death presented in picture books? Does it matter how the characters in picture books react to grief and death? This study analyses four picture books with the intention of establishing which norms and core values are consistently reflected. The aim is to determine whether the reactions of characters to grief and death in illustrated literature are consistent with previous research findings in this field about Children’s reactions to sorrow and death. LÄS MER

 2. 2. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 3. 3. Barns tankar om döden : En studie om förskollärares upplevelser av att hantera barns tankar kring döden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Lilja; [2019]
  Nyckelord :Döden; bearbetning; beredskap; samtal; livsfrågor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur förskollärare upplever arbetet med att hantera barns tankar om döden i förskolans pedagogiska kontext. Jag ville ta reda på hur förskollärare beskriver att de förhåller sig till barns frågor och upplevelser av döden, vilken beredskap förskollärare menar att de har vid möte av barns frågor om liv och död och hur förskollärare anser att barns funderingar kring livsfrågor hanteras i arbetslaget. LÄS MER

 4. 4. "När man är uppe i himlen, då flyger man inte ner igen" : Kvalitativa intervjustudier om pedagogers uppfattningar av att möta barns frågor om döden samt hur barn resonerar om döden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :My Notter; Sandra Petersson Medina; [2019]
  Nyckelord :död; barns och pedagogers uppfattningar; bemötande; beredskap; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar av att möta barns frågor och funderingar om döden samt att ta reda på hur barn resonerar om dessa frågor. Intresset för att skriva om ämnet döden väcktes genom en nyfikenhet för hur barns frågor om döden bemöts av pedagoger. LÄS MER

 5. 5. ”Ibland kan tystnaden vara samtalet” En kvalitativ studie om pedagogers samtal om ämnet döden i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pettersson Emelie; Johannesson Elin; [2019]
  Nyckelord :Döden; Förskola; Förskolebarn; Omsorgsetik; Pedagoger; Samtal;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka, analysera och tolka hur ett urval pedagoger talar om ämnet döden i förskolan. Studien utgår från fyra olika forskningsfrågor som lyder: Hur beskriver pedagoger barns tankar om döden? Hur menar pedagoger att barns tankar om döden kan bemötas? Hur beskriver pedagoger sina egna känslor/upplevelser inför uppgiften att möta barns tankar om död? Vad kan det kollegiala samtalet kring döden bidra till? För att undersöka detta har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger som arbetar på samma förskola. LÄS MER