Sökning: "Barnsjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Barnsjukhus.

 1. 1. Att skapa mening : En kvalitativ studie av hur sjukhusbibliotekariers yrkesroll förändrades när de startade en biblioterapeutisk Läsklubb för sjuka barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sjukhusbibliotek; sjukhusbibliotekarie; biblioterapi; yrkesroll; högläsning; barnsjukhus; Läsklubb; bibliotekarieprofessionen;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor`s thesis is to examine what librarians who work with a biblioterapeutic method called ”Reading club” at a Swedish children´s hospital, think of their own professional identity. I have collected the data for the thesis with help from qualitative, semi-structured interviews and then analyzed the material I gathered by dividing the answers into different themes. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars uppfattning av smärtsamma procedurer : En enkätstudie på barnsjukhus

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evin Rawandi; Rebecca Sedin; [2019]
  Nyckelord :Procedural pain; pediatrics; intravenous entrance; constipation; Procedursmärta; pediatrik; intravenös infart; förstoppning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två vanligt förekommande smärtsamma procedurer på barn i sjukvården är insättning av perifer venkateter (PVK) och behandling med lavemang (KLYX). För att lindra procedursmärta hos barn är det viktigt med en välgenomtänkt planering som gör barn och föräldrar trygga och lugna inför proceduren. LÄS MER

 3. 3. "Informationen går mig förbi" : - En studie om att utforma patientinformation till föräldrar med sjuka barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabelle Håkansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Karolinska University Hospital has noted that there is a problem with patient information. This study addresses the information that goes out to children and their parents in connection with a calling to Astrid Lindgrens Children’s Hospital. LÄS MER

 4. 4. Förstudie rörande digitalisering av symtomformulär för Barn gastro- och nutritionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Linnea Nordahl; Sara Öquist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn gastro- och nutritionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus använder i sitt dagliga arbete ett symtomformulär som besvaras av patienter och läkare vid varje läkarbesök. Då arbetet i samband med symtomformuläret idag är tidskrävande finns ett behov av en digital lösning i form av en applikation. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kunskap om smärtlindring av barn, en enkätstudie med kinesiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bjurek; Anna Nilsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Smärta; smärtlindring; PNKAS; pediatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att vikten av adekvat smärtlindring av barn är väsentlig för att värna om barns fysiska och psykiska hälsa. Studier i ämnet har dock identifierat bristande kunskaper hos sjuksköterskor på en internationell nivå. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors kunskap om smärtlindring vid två barnsjukhus i Kina. LÄS MER