Sökning: "Barnsjuksköterskans erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Barnsjuksköterskans erfarenhet.

 1. 1. Barnsjuksköterskans erfarenhet av familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelningen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Monica Andell; Marika Falkenström; [2019]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; Familjecentrerad vård; Familjerum; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos barn i åldern 2-7 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Malin Zetterberg; Nina Ulander; [2019]
  Nyckelord :Documentation; education; pain assessment; pediatric nurse s experience routines; qualitative method; Barnsjuksköterskans erfarenhet; dokumentation; kvalitativ metod; rutiner; smärta; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande. Barn som vistas på sjukhus utsätts många gånger för onödigt lidande. Som barnsjuksköterska har man en viktig roll i mötet med barnet, där barnets perspektiv alltid ska vara i fokus. LÄS MER

 3. 3. Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet : Barnsjuksköterskans upplevelse avsjuksköterskebesök på en barnakutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Nilsson; Victoria Nordlund; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskebesök; utbruten sjuksköterskemottagning; barnakutmottagning; barnsjuksköterska; upplevelse; intervjustudie;

  Sammanfattning : I takt med en växande befolkning ökar trycket på landets akutmottagningar. Västra Götalandsregionen har utvecklat en akutmodell i syfte att bland annat förbättra akutmottagningens ledtider samt öka nöjdheten hos både patienter och personal. LÄS MER

 4. 4. Att involvera syskon till långvarigt sjuka barn i vården : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Knutsson; Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; delaktighet; långvarig sjukdom; syskon; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn drabbas av sjukdom påverkas hela dess familj. Flertalet syskon till långvarigt sjuka barn upplever sig inte delaktiga i vården. En barnsjuksköterska ska arbeta familjecentrerat vilket innebär att planera vården utifrån hela familjen. Barnsjuksköterskan ska också möta varje individ i familjen. LÄS MER

 5. 5. Föräldrarnas erfarenheter från en barnakut. – En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Egerbo; Helén Svahn; [2016-06-03]
  Nyckelord :Barnakuten; erfarenhet; föräldrar och nöjdhet;

  Sammanfattning : Background: Several parents tent to seek the Paediatric emergency care because of difficulty to reserve a time at health centre and many are referred by the Care guide 1177 to seek care at the child emergency department. A high risk is available that a serious sick child can be missed among all others patients. LÄS MER