Sökning: "Barnuppfostran"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Barnuppfostran.

 1. 1. Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Jerneck Thell; Carolina Wallberg; [2018]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; samverkan; utvecklingsekologisk teori; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Jerneck Thell, Malin och Wallberg, Carolina (2017), Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Det nutida föräldraskapet? : En kvalitativ textanalys om framställningen av curlingföräldrar i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefin Fernberg Dielemans; [2017]
  Nyckelord :barnsyn; barnuppfostran; föräldraideal; föräldrasyn;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur framställningen av curlingföräldrar ser ut i den svenska dags- och kvällspressen. För detta syfte analyserades ett flertal artiklar, krönikor och ledare i de två största svenska dagstidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, samt de två största svenska kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER

 3. 3. "Lek inte med maten" : En etnografisk studie om familjemåltiden som ett medel för uppfostran hos barnfamiljer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Victor Sävenlid; [2017]
  Nyckelord :familjemiddag; föräldraskap; kultur; måltidsbeteende;

  Sammanfattning : En familj sitter ner och äter, pappan säger till sitt barn ”lek inte med maten”. Situationer som den här är något vi kan förstå och relatera till. Ett intresse väcktes för barnfamiljens middagar och vart den förståelse gällande hur vi beter oss runt matbordet kommer ifrån. LÄS MER

 4. 4. Varför hemmafru, nu? : En jämförande studie av kvinnors arbetsmarknadsdeltagande i Japan och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Åkerström; [2017]
  Nyckelord :arbetsmarknadsdeltagande; föräldraledighet; Japan; normer; policys; Sverige;

  Sammanfattning : The gender-gap in the labour market appears to increase in correlation with women childbearing. The reason to that is because the women are the main caretakers of children, which lead to a decreasing participation in the labour market amongst women in fertility age. LÄS MER

 5. 5. Att bygga ett barn : Hur konstrueras barnet i 1900-talets handböcker om barnuppfostran?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christa Amnell; [2017]
  Nyckelord :barn; identitet; identitetskonstruktion; uppfostran; kritisk diskursanalys; Fairclough; Foucault;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur barnet konstrueras i 1900-talets populärvetenskapliga handböcker om uppfostran, samt huruvida konstruktionen av barnet har förändrats under det senaste århundradet. Uppsatsen diskuterar också hur de undersökta textavsnittens sätt att konstruera barnet kan påverka hur barnet konstrueras idag, år 2016. LÄS MER