Sökning: "Barnvaccinationsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Barnvaccinationsprogrammet.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. ”Men visst känner man glädje när föräldrar beslutat sig för en vaccination som de varit tveksamma till” : Föräldrar som väljer att tacka nej till att vaccinera sina barn – Sjuksköterskans upplevelser och strategier i mötet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Linda Jepsen; Elin Toresdotter; [2019]
  Nyckelord :Children; Parents; Specialist nurse; Swedish childhood; Vaccination; Vaccination program; Vaccination Resistance.; Barn; Föräldrar; Sjuksköterskan; Svenska barnvaccinationsprogrammet; Vaccination; Vaccinationsmotstånd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I mitten av 1900-talet började vaccin ges på rutin till barn för att förebygga sjukdom, vilket ses som den främsta medicinska insatsen som gjorts för folkhälsan. I Sverige är vaccinationstäckningen hög, men vissa föräldrar väljer att avstå från vaccinationer som det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder. LÄS MER

 3. 3. Kvalitativ analys av dokumenterade samtal till Läkemedelsupplysningen angående vaccin från 2015 till 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Jonathan Hernandez Vazquez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Läkemedelsupplysningen (LMU) är en upplysningstjänst som svarar på allmänna frågor kring användning av läkemedel där en viktig del av arbetet är att fånga upp informationsbehov om läkemedel. Sedan 2015 dokumenteras var tionde samtal med hjälp av ett webbaserat formulär och flera av frågorna handlar om vaccin. LÄS MER

 4. 4. Barnvaccinationer : BHV-sjuksköterskans kommunikation och information till föräldrar. 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zandra Adolfsson; Michaela Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Child Health nurses; Children vaccination; Communication; Parents; Barnvaccination; BHV-sjuksköterska; föräldrar; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnvaccinationsprogrammet är den mest framgångsrika medicinska insatsen för folkhälsan. Information kring barnvaccinationer sprids snabbt och lätt via media och informationskanaler, så som Facebook och YouTube. Denna information är inte alltid kritiskt granskad och misstänkta biverkningar kan då tendera att överskattas. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors agerande när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karin Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Human Papillomavirus; HPV; Vaccination; School nurse; Cancer; Humant papillomvirus; HPV; Vaccination; Skolsköterska; Cancer;

  Sammanfattning : Introduktion: Humant papillomvirus, HPV, är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva men de kan också bli kroniska och på sikt leda till cellförändringar och cancer. LÄS MER