Sökning: "Barnvakt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Barnvakt.

 1. 1. “Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Hansson; Kajsa Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskola; intervju; upplevelser; vikarier;

  Sammanfattning : Fokus i media ligger på stora barngrupper, bristen på utbildad personal samt den ordinariepersonalens arbetssituation inom förskolan. Vår upplevelse från den verksamhetsförlagdautbildningen har gjort oss nyfikna på hur vikarien upplever sin roll och plats i förskolansverksamhet med tanke på de diskussioner som förs i media. LÄS MER

 2. 2. BHV-sjuksköterskans erfarenheter att samtala med föräldrar om barns skärmtid. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Catharina Lövdahl; Isabell Gullstrand; [2019]
  Nyckelord :barnhälsovård; empowerment; erfarenhet; föräldrar; skärmtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samma stund som statistik gällande skärmtid släpps blir den inaktuell. Användandet av skärmar ökar i dagens samhälle och går allt längre ner i åldrarna. Skärmtid kan ha både positiva och negativa effekter på barnet. LÄS MER

 3. 3. Fostran av barn i ett mediesamhälle - Barn och vårdnadshavares tankar om programmet Daniel Tigers kvarter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Carolin Ottosson; Ida Thern; [2019]
  Nyckelord :barndom; Daniel tigers kvarter; media; barns perspektik;

  Sammanfattning : Medier är idag en del av vårt samhälle och barn kommer i kontakt med detta genom bland annat barnprogram vilket gör att förskollärare behöver ha en kunskap av vad barn tittar på och hur detta tolkas utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur barn och vårdnadshavare tolkar de värden som lyfts fram i Daniel Tigers kvarter, som syftar till att fostra barn. LÄS MER

 4. 4. "Så det inte bara blir någon form utav barnvakt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om film som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fredrik Edström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärplattans plats i förskolan : - ett pedagogiskt verktyg eller bara en "barnvakt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Åsa Larsson; Paulina Valfridsson; [2016]
  Nyckelord :tablets; pedagogiskt verktyg; IT; digital kompetens; lärplatta;

  Sammanfattning : De digitala verktygen får allt mer plats i förskolans värld och det talas om att barn föds in i en digitaliserad värld. Syftet med denna undersökning var att få en inblick i hur man skulle kunna arbeta med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER