Sökning: "Barnvakt"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade ordet Barnvakt.

 1. 6. Skärmmedia som barnvakt -En litteraturstudie om hur barns exponering av skärmmedia påverkar anknytningen och den sociala interaktionen negativt mellan barn och förälder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Lindroos; Gabriel Lindroos; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Barns rätt till delaktighet och digitala medier i förskolan : - sett ur några förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fanny Larsson; Emma Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Meningsskapande; Kommunikation; Digitala medier; Delaktighet; Socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några förskollärare uppfattar sina sätt att erbjuda barn utrymme att uttrycka sig med hjälp av digitala medier. Forskningsintresset har sitt fokus på barns delaktighet och möjlighet att skapa mening i kommunikation i förskolan. LÄS MER

 3. 8. "Lärplattan är framtiden" : Förskollärares resonemang om lärplattan vid matematiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Bergström; Hanna Zeijlon; [2015]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Tablet; IKT; Mathematics; Children; Multimodal tool; Förskola; Förskollärare; Lärplatta; IKT; Matematik; Barn; Multimodala verktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningAntalet barn som använder sig av Internet och lärplattor har ökat kraftigt på senare år. I takt med det har efterfrågan om mer forskning kring multimodala verktyg som lärplattan i förskolan blivit större. LÄS MER

 4. 9. Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Björkman; [2014]
  Nyckelord :Adoption; Barn; Förskola; Inskolning; Trygghet; Anknytning; Kunskap; Separation; Bakgrund; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Björkman, Annika. (2013) Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan; Preschool teachers and parents opinion on the induction of adopted children in preschool. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 10. Attityder till psykisk ohälsa hos vårdpersonal som arbetar inom psykiatrisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Bergkvist; Jenny Leljewahl; [2012]
  Nyckelord :attitudes; stigma; mental illness; mental health workers; attityder; stigmatisering; psykisk ohälsa; psykiatripersonal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva attityder till psykisk ohälsa hos psykiatripersonal, samt att undersöka skillnader i attityd inom bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildningsnivå. Studien har tagit del utav forskningsprojektet Psykisk ohälsa. En deskriptiv och komparativ design med kvantitativ ansats användes. LÄS MER