Sökning: "Baroque"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Baroque.

 1. 1. Landstigningen i Marseille - Marie de Médicis för med sig kapital, kultur och moderskap till Henri IV och det franska hovet - En målning av Peter Paul Rubens (1577-1640)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jan Magnusson; [2021-04-14]
  Nyckelord :Rubens; Baroque; France; Court culture; Marie of Medici; Tuscany; Luxembourg palace; 17th century paintings;

  Sammanfattning : This essay examines a painting by Peter Paul Rubens, now in the Louvre in Paris named Le Débarquement de la reine à Marseille, le 3 novembre 1600 (1623-25). It is one of a series of twentyfour paintings celebrating the life and achievements of Marie de Médicis, queen of France from 1600 to 1642. LÄS MER

 2. 2. Barock eller bara rock? : En studie av musiklärares frirum - Att bli lärare på riktigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Persson; [2021]
  Nyckelord :Life Experience; Identity creation; Free space; Action space; Dilemma.; Livserfarenhet; Identitetsskapande; Frirum; Handlingsutrymme; Dilemma.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet i studien är att belysa musiklärarens dilemma i valet mellan musik som uttryck och musik som skolämne. I detta arbete presenteras hur den personliga utvecklingen över tid påverkar prioriteringar och didaktiska val i musiklärares identitetsskapande. Studien bygger på musiklärares livserfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Överflödets oundvikliga vidrighet: Sexualitet, kroppen och det abjekta i den flamländska barockens måleri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Dante Björnberg; [2021]
  Nyckelord :Baroque painting; Jacques Jordaens; Jacob Jordaens; 17th-century art; fruit; cornucopia; body; body in art; bodily urges; sexuality; sexuality in art; hunger; hunger in art; flemish baroque; flemish painting; the abject; the gaze; scopophilia; feminism; Hercules; the bacchanalia; mythology; history painting.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The purpose of the following thesis is through the combination of a semiotic and phenomenological analysis, to investigate the flemish 17th century painting Achelous Defeated by Hercules. The Creation of The Cornucopia (Allegory of Fruitfulness). LÄS MER

 4. 4. JACOBSBERG - EN TRÄDGÅRD GLÖMD I TIDEN En fallstudie om en bortglömd trädgård på Gotland & dess bevarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Rasmus Myr; [2020-11-03]
  Nyckelord :garden conservation; heritage garden; forgotten garden; Jacobsberg; Gotland;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of a forgotten garden called Jacobsberg on the island of Gotland, Sweden. The garden was built by the enigmatic couple Anna and Jacob Dubbe during the first decades of the 19th century and it opened in 1827 with a burial ceremony for the couple’s three young girls. LÄS MER

 5. 5. Trädgården vid von Echstedtska gården En trädgårdshistorisk undersökning med åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Lundquist; [2020-09-16]
  Nyckelord :Historical gardens; garden conservation; preservation; authenticity; cultural-historical value;

  Sammanfattning : The garden at von Echstedtska gården A historical overview and proposal to restore a historical gardenThe present essay is a study of von Echstedtska gården, a cultural-historical environment located in the Kila parish, in western Värmland. The manor is owned by Värmland’s museum and is a well-preserved and typical 18th-century manor. LÄS MER