Sökning: "Barriers"

Visar resultat 16 - 20 av 3231 uppsatser innehållade ordet Barriers.

 1. 16. Sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Christian Arebratt; Amina Hashi; [2020]
  Nyckelord :experiences; language barriers; literature review; nurse; personcentered care; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska; språkbarriärer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 migrerade över 130 000 personer till Sverige. Stor migration har gjort att det i dagsläget talas över 150 olika språk i Sverige. Språk ger förutsättningar för individer att uttrycka sina upplevelser och känslor, samtidigt som språk även kan innebära begränsningar i kommunikation mellan olika parter. LÄS MER

 2. 17. Barriärer hos vårdpersonal mot att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tanja Rönnlund; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Barnmisshandel; Barriärer; Orosanmälan; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Barnmisshandel är ett samhällsproblem i Sverige men även globalt.  Trots att det i flera länder är lagstadgat att vårdpersonal ska anmäla misstanke om att ett barn far illa finns det ett stort mörkertal som aldrig anmäls inom vården. LÄS MER

 3. 18. Barriers and facilitators to participate in physical activity for children and adolescents with Cerebral Palsy: A systematic literature review from 2009-2019

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lotte Sophie Moes; [2020]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; participation; physical activity; barriers; facilitators;

  Sammanfattning : Background: Children and adolescents with Cerebral Palsy [CP] are not as physically active as their typically developing peers, which contributes to reduced physical fitness. Previous studies about participating in physical activity [PA] and disability in general have identified barriers and facilitators. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Johansson; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Life change events; Nurses; Self-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. LÄS MER

 5. 20. Parasport, motivation och livskvalité: en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Hake; Clara Vrethem; [2020]
  Nyckelord :Barriers; Motivation; Parasport; Physical Disability; Quality of life; SelfDetermination Theory; The Systemic Quality of Life Model; Barriärer; Fysisk funktionsnedsättning; Livskvalité; Motivation; Parasport; Självbestämmandeteori; The Systemic Quality of Life Model;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta i parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). I studien deltog 11 intervjupersoner med fysisk funktionsnedsättning, fem kvinnor och sex män i åldrarna 19-74 (M=32.6, SD=16.3). LÄS MER