Sökning: "Barthes teori"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Barthes teori.

 1. 1. Mode i aktivismens tjänst

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Nyman; [2019]
  Nyckelord :Modeaktivism; medialisering; politisk kommunikation; tecken; betecknande; betecknade; fält; habitus; hexis; medium;

  Sammanfattning : Min studie behandlar och diskuterar begreppet modeaktivism, hur mode kan fungera som ett kommunikativt medium i en aktivistisk eller politisk handling. Mitt syfte är att undersöka hur det kan se ut när mode används som uttryck för aktivism eller politisk kommunikation med fokus på Sverige, och kan mode betraktas som ett medium för att kommunicera aktivism? Eftersom modeaktivism är kommunikativt är det också intressant att se vad medialiseringen har haft för inverkan på modeaktivisters beslut. LÄS MER

 2. 2. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 3. 3. Just (fe)male it! : En jämförelse mellan Annie och den moderata partiledaren Ulf Kristerssons framställning på Instagram utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Skott; Julia Swalander; [2018]
  Nyckelord :Gender; Masculinity; Semiotics; Stereotypes; Party Leaders; Social Media; Instagram; Genus; Maskulinitet; Semiotik; Stereotyper; Partiledare; Sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : This study focuses on the gender representation on Instagram of the two party leaders Annie Lööf and Ulf Kristersson. We will compare how they communicate through images on their private Instagram accounts. LÄS MER

 4. 4. You can't repeat the past? : En undersökning kring visuell gestaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Adam Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nostalgi. The Great Gatsby. Visuell gestaltning. Bildsemiotik. Symbolik. Det gröna ljuset. Baz Luhrmann.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen The Great Gatsby (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik, vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. LÄS MER

 5. 5. Reklamera : nya förutsättningar för det medborgerliga engagemanget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Westberg; Julia Ohlström; [2017]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; politiskt deltagande; könsdiskriminerande reklam; Reklamera; sociala medier; offentligt samtal; medierad mobilisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga engagemanget. LÄS MER