Sökning: "Basala hygienrutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Basala hygienrutiner.

 1. 1. Olika yrkeskategoriers följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Tholander Hasselrot; [2019]
  Nyckelord :hand hygiene; compliance; animal hospitals; infection control; animal health care workers; veterinary; basala hygienrutiner; följsamhet; djursjukvården; vårdhygien; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Introduction: Infection control in animal health care is, as in human health care, most important to prevent and fight antibiotic resistance. Animal health can also influence public health. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förebyggande av vårdrelaterade urinvägsinfektioner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Pettersson; Ida Sveningsson; [2019]
  Nyckelord :Indwelling catheter; nosocomial urinary tract infections; nurse; prevention; urinary tract infection; Kvarliggande kateter; prevention; sjuksköterska; urinvägsinfektion; vårdrelaterad urinvägsinfektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom svensk sjukvård. Varje år drabbas 65 000 personer av en vårdrelaterad infektion, av dessa är 14 % urinvägsrelaterad. LÄS MER

 3. 3. Lite skit har väl ingen dött av : en litteraturöversikt om orsaker som kan påverka sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karianne Lavrell; Linnéa Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; Orsaker; Sjuksköterska; Säker vård; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdrelaterade infektioner är den vanligast förekommande vårdskadan i Sverige och skapar stora problem både på individ- och samhällsnivå. Undersökningar visar att majoriteten av alla vårdrelaterade infektioner kan undvikas, ändå visar framtagen statistik inga tecken på förbättring. LÄS MER

 4. 4. Vårdrelaterade infektioner och bristande handhygien : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emilia Elofsson; Jana Münsterkötter; [2019]
  Nyckelord :compliance; factors; hand hygiene; healthcare-associated infection; nurse; faktorer; följsamhet; handhygien; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsens basala hygienrutiner och främst handhygien är en viktig och grundläggande del av sjuksköterskans arbete inom hälso- och sjukvården. Korrekt utförande av rutinerna skapar minskad smittspridning som ska minska VRI som idag är den främsta orsaken till skada inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Rena rutiner räddar liv : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Nyblom; Katarina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; kommunal hälso- och sjukvård; basala hygienrutiner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett skadat nagelband har lika många bakterier som jordens invånare. Bakterier innebär stor riskfaktor för infektion, sjukdom och ibland död. Basala hygienrutiner innebär bland annat god handhygien, användande av arbetskläder samt skyddsutrustning. LÄS MER