Sökning: "Basel Committee"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Basel Committee.

 1. 1. THE MARKET'S REACTION TO THE BASEL IV ANNOUNCEMENT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Björk; Erika Venäläinen; [2020-07-07]
  Nyckelord :Capital Requirements; Basel; Banking Performance; Event Study; JEL Classifications; G14; G21; G28; G32;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 3. 3. Jakten på kapital : Basel III:s effekter för finansiering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda Brinklert; Linn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Basel III; commercial real estate; real estate financing; debt; Swedish real estate market; Basel III; kommersiella fastigheter; fastighetsfinansiering; skuldfinansiering; svenska fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Kommersiella fastigheter är en kapitalintensiv tillgång, i behov av externt kapital, med flertalet intressenter. Syftet med uppsatsen är att studera effekten av regelverket Basel III genom att se hur fastighetsbolagens finansiering av kommersiella fastigheter har förändrats mellan år 2014 och år 2019. LÄS MER

 4. 4. Backtesting Expected Shortfall A comparative empirical evaluation of different backtests

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Johansson; Viktor Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Expected Shortfall; Backtests; Value-at-Risk; Empirical; Risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper empirically evaluates whether different backtests for Expected Shortfall (ES) produce similar results. In 2016, the Basel Committee on Banking Supervision proposed a shift from Value-at-Risk (VaR) to ES as the industry standard when calculating capital requirements for banks. However, ES has been found difficult to backtest. LÄS MER

 5. 5. Baselöverenskommelsens påverkan på bankers riskhantering : En kvalitativ studie om Baselöverenskommelsen, bankers implementering och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isac Lago; Marcus Ytterström; [2020]
  Nyckelord :Riskhantering; Basel Accord; Finansiella Regelverk;

  Sammanfattning : Före Sverige hade hårda regleringskrav såsom Baselöverenskommelsen var det tydligt att banker tog stora risker som inte var det bästa för samhället. När finansiella kriser inträffats har staten behövt gå in med pengar för att ge räddningspaket till bankerna. LÄS MER