Sökning: "Basel III"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Basel III.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. Were Swedish Banks Prepared for the Great Lockdown? Stress Testing Banks’ Capital Levels in Light of Historical Crises and Covid-19

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Leo; Johan Bärnheim; [2020]
  Nyckelord :Basel; Covid-19; Financial Crises; Financial Stability; Stress Tests; Business and Economics;

  Sammanfattning : In modern history, Sweden has experienced two major financial crises: the early 1990s and the global financial crisis in 2008. During the last decades, there has been an increased global focus on regulating and supervising banks, where Basel III is the leading framework. Today, one of the most debated issues within the global economy is Covid-19. LÄS MER

 3. 3. Basel III and Monetary Policy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Jansson; Henric Nicklasson; [2020]
  Nyckelord :Basel III; Capital Requirements; Monetary Policy Transmission; Bank Lending; Business and Economics;

  Sammanfattning : Headlined by Basel III - banking regulation has been the target of extensive revisions and remodeling in the wake of the Global Financial Crisis. The same period has, in many countries, also been characterized by unprecedented accommodative monetary policy. LÄS MER

 4. 4. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 5. 5. The impact of capital regulations: A study of the Basel framework

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Leo; [2019]
  Nyckelord :Basel III; financial crises; systemic risk; multiple breakpoint test; Business and Economics;

  Sammanfattning : Financial crises are a major issue in modern history. In a great deal of the financial crises there is a banking crisis involved. To regulate and supervise banks the Basel framework was created. With the framework, the aim is to enhance financial stability and to minimize the effect from a potential financial crisis. LÄS MER