Sökning: "Bashar Haddad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bashar Haddad.

  1. 1. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Bashar Haddad; [2019-07-03]
    Nyckelord :Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

    Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER