Sökning: "Basic body awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Basic body awareness.

 1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kasper Johansson; Anna Lind; [2021]
  Nyckelord :Basic body awareness; BAS-MQE; Physiotherapy; Qualitative interview study;

  Sammanfattning : Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används. LÄS MER

 2. 2. Dansens roll i förskolan : En studie om verksamma förskollärares erfarenheter och förhållningssätt till att arbeta med dans som lärprocess i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Theresa Långkvist; [2021]
  Nyckelord :dance; preschool; learning; preschool teachers experience; and approach; dans; förskola; lärande och utveckling; förskollärares erfarenhet och förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the experiences and attitudes of preschool teachers towards work with dance as a learning process. The questions asked to answer the purpose were: How do active preschool teachers work with dance as a learning process in preschool? According to active preschool teachers, what is the purpose of working with dance as a learning process in preschool? What factors or reasons do active preschool teachers believe are behind the choices that are made regarding the work with dance as a learning process in preschool? The ambition is that the survey will contribute with knowledge and understanding of the role of dance in preschools today and that it will provide inspiration for the development of dance in the activities. LÄS MER

 3. 3. Let’s not talk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sabra Emadi; [2020]
  Nyckelord :bodily movement; social interaction; Soma Design;

  Sammanfattning : This thesis investigates the experience of bodily movement as the basis of social interaction. The design concept is based on the exploration of “unfocused interaction” among visitors to a public library (library of Malmo university). LÄS MER

 4. 4. Let’s not talk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sabra Emadi; [2020]
  Nyckelord :bodily movement; social interaction; Soma Design;

  Sammanfattning : This thesis investigates the experience of bodily movement as the basis of social interaction. The design concept is based on the exploration of “unfocused interaction” among visitors to a public library (library of Malmo university). LÄS MER

 5. 5. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med sjukvården : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linette Yandam; Mimmi Fransas; [2020]
  Nyckelord :Female genital mutilation; experience; care; Joyce Travelbee; Kvinnlig könsstympning; upplevelse; vård; Joyce Travelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen uppskattar att 200 miljoner kvinnor lever med könsstympning världen runt. Könsstympning är en traditionell procedur som ger omfattande komplikationer för kvinnans kropp och psyke samt kränker mänskliga rättigheter. LÄS MER