Sökning: "Basinkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Basinkomst.

 1. 1. "En känsla av frihet för vissa"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stefan Elfström; [2019]
  Nyckelord :Basinkomst; ekonomiskt bistånd; aktivering; klienter; livskvalité; stigma; rättigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd tänkte sig att deras klienter påverkas av utformningen av nuvarande system samt hur de skulle påverkas om de var med i ett försök med basinkomst. Fem intervjuer genomfördes med socialsekreterare på ekonomiskt bistånd i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Pengarna på fickan : En kvalitativ studie av basinkomst som utvecklingsidé i marknadens tid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Flodén; [2018]
  Nyckelord :basic income; development; postcolonial; feminism;

  Sammanfattning : Since the 1990s, there has been a growing interest for economic cash transfers as development policy tools. Thus, this thesis aims to study basic income as a development policy idea. From its postcolonial and feminist theoretical framework, a question about potential arises. LÄS MER

 3. 3. Basinkomst – ett alternativ i tiden? En analys av diskussionen om basinkomst som ett alternativ i den svenska välfärdssektorn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tinny Byström; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Feministiska utopier eller neoliberala visioner i Finlands försök med basinkomst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Simonsson; [2017]
  Nyckelord :precariat; postwork politics; labour; basic income; Finland; basinkomst; arbete; prekariatet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper, I study the legal works behind the two-year experiment with basic income in Finland from the first of January 2017. With a neo-Marxists feministic theoretical framework based on the work of the political scientist Kathi Weeks and the concept postwork politics; I aim to see if the experiment with basic income in Finland could be a part of a larger feministic project. LÄS MER

 5. 5. Basinkomst och den svenska välfärden : En analys av feministiska argument för ett införande av basinkomst i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Bolin; [2017]
  Nyckelord :Basinkomst; feministiska argument; feminism; medborgarlön; välfärd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER