Sökning: "Batterier"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Batterier.

 1. 1. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 2. 2. Optimization of a grid connected residential battery storage system in Sweden : Home Energy Management System Approach

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fabrizio Gomez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for energy production has experienced relevant changes to reach more sustainable characteristics, during the last two decades. In this context, residential photovoltaic (PV) system has gained popularity as a practical and profitable alternative to complement the electric supply from the grid. LÄS MER

 3. 3. Lithium-ion Batteries in Electric Vehicles : Sustainable to what extent?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Persson; Daniel Öman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing environmental laws and regulations regarding emissions and air and water pollution in the transport sector. These laws and regulations combined with the limitation of oil as a natural resource have contributed to research regarding alternative fuels for vehicles. LÄS MER

 4. 4. Styrsystem för solcellsladdade batterier

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Khalid Abdirahman; Sebastian Förnberg; [2018]
  Nyckelord :Lead-Acid batteries; optimal battery charging; microcontroller; Extended voltmeter; solar cells; Bly-syra batteri; optimal batteriladdning; mikrokontroller; Extended voltmeter; solceller;

  Sammanfattning : Användandet av solceller ökar kontinuerligt i Sverige och effekten som genererasav solcellerna förvaras oftast i bly-syra batterier. Dessa batterier har en dåligpåverkan på miljön eftersom det krävs mycket energi och miljöfarliga material såsom bly och svavelsyra för att tillverka dessa batterier. LÄS MER

 5. 5. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER