Sökning: "Batterier"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet Batterier.

 1. 1. Vätgas som energilagringsmedium för energi från förnyelsebara energikällor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Linus Östergren; [2019]
  Nyckelord :Vätgas; Bränslecell; Elektrolysör; off grid;

  Sammanfattning : En omställning till ett mer hållbart samhälle pågår både nationellt och internationellt. Arbete läggs på att öka andelen förnyelsebara energikällor där solceller är en populär produkt. När effekttopparna och de förnyelsebara energikällorna ökar i det svenska stamnätet så skapas ett behov av att lagra stora mängder energi. LÄS MER

 2. 2. Energialstring för drivande av smart enhet utan batterier : Design av ett energialstrande system för smart sko genom piezoelektronik och solceller

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Clive Rudd; [2019]
  Nyckelord :PCB; smart shoes; energy harvest; piezoelectronics; supercapacitors; solar cells; Kretskort; smart sko; energialstring; piezoelektronik; superkondensatorer; solceller;

  Sammanfattning : Projektet beskriver ett tillvägagångssätt för att alstra energi genom solceller och piezoelektronik. Ett kretskortsbaserat system designades som utnyttjade superkondensatorer som lagringsenhet. Planen var att integrera systemet i en sko. LÄS MER

 3. 3. Techno-economic analysis of mobile battery storage systems to utilize curtailed wind energy in Germany for off-grid applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muhammad Bilal Siddique; [2019]
  Nyckelord :Wind energy curtailment; Energy storage; Mobile battery storage; Germany; Vindkraftsnedskärning; Energilagring; Mobil batterilagring; Tyskland;

  Sammanfattning : The increasing share of renewable energy especially wind energy leads to increased share of unpredictable and varying energy into the grid. This leads to congestion in the grid which ultimately results in wind curtailment. In Germany in 2015 alone more than 4000 GWh of wind energy was curtailed. LÄS MER

 4. 4. Utredning av möjligheterna för solceller och energilager i västra delarna av Härjeåns elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Dennis Rönnlund; [2019]
  Nyckelord :Elnät; exploatering; belastningsdata;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av konsultföretaget Rejlers Sverige AB på deras kontor i Göteborg. En kund åt Rejlers, Härjeåns Elnät, ser i framtiden en ökad exploatering av skidområden i västra Härjedalen med ett ökat effektbehov som följd. LÄS MER

 5. 5. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. LÄS MER