Sökning: "Batteries"

Visar resultat 1 - 5 av 539 uppsatser innehållade ordet Batteries.

 1. 1. Thermal management of lithium-ion battery pack.

  Master-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Reza Qasemi; Kelvin Frank; [2021]
  Nyckelord :thermal analysis;

  Sammanfattning : Lithium-ion batteries are the source of energy for many battery-powered devices due to their high energy density and specific energy. These batteries generate a significant amount of heat during charging and discharging. Therefore, managing the thermal behavior becomes more critical to avoid the overheating of these batteries. LÄS MER

 2. 2. Hur främjar belöningssystem utförandet av strategi inom ett svenskt verkstadsbolag? Kvalitativ fallstudie av SAFT Batteries AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Olof Hallén; [2020-09-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strategiska modeller och teorier förlitar sig ofta på belöningssystem vidimplementering av strategier (Hrebiniak, 2006). Beroende på val av strategi kan en typ avbelöningssystem passa bättre än ett annat, menar Govindarajan & Shank (1992). LÄS MER

 3. 3. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 4. 4. Propulsion system for a small unmanned aerial vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Dennis Wikman; Oscar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For unmanned aerial vehicles there is a wide variety of selection for propulsion systems. Depending on the specific choice of system, the characteristics of the aircraft vary significantly. The choice is also dependent on the size of the UAV itself as well as desired performance and utility. LÄS MER

 5. 5. Riskmoment vid släckning av brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :William Lif; André Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ionbatteries; hydrogen fluoride; firefighting techniques; battery fires; risks; hazards; Litium-jonbatterier; vätefluorid; brandsläckningsteknik; batteribrand; risker;

  Sammanfattning : Detta arbete söker att svara på vilka risker som måste beaktas vid bekämpningen av en brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg. Antalet elbilar med denna typ av batterier ökar i popularitet och transporteras ofta via fartyg. LÄS MER