Sökning: "Battistelli"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Battistelli.

 1. 1. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 2. 2. Farväl. Men varför? : Vem är att skylla: Försvarsmakten, Försvarshögskolan eller individen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Öfver; [2020]
  Nyckelord :motivation; kadett; officersbrist; officerprogrammet; Battistelli; Covington;

  Sammanfattning : This thesis presents an interview-based study that seeks to map the various reasonings regarding what motivates aspiring officers, cadets, to end their military service in liaison to studies conducted at the Swedish defense college. This in order to provide a brief overview of the, seeming major, causes as to why some cadets chose to end their affiliation to the military context. LÄS MER

 3. 3. Ungas attityer till statlig plikt : En studie om motivation för att söka sig till eller avstå från värnplikt i ettpostmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Händelsten; Nicholas McGuinness; [2019]
  Nyckelord :attitudes; Battistelli´s motivation typology; conscription; motivation; military service; postmodern; social contract; attityder; Battistellis motivationstypologi; drivkraft; Försvarsmakten; kallyrke; motivation; mönstring; postmodern; samhällskontrakt; totalförsvarsplikt; värnplikt;

  Sammanfattning : Flera av de funktioner som vi i allmänhet anser vara nödvändiga för att ha ett fungerandesamhälle lider idag av rekryteringsproblem. I media rapporteras det om underskott av såvällärare som sjukvårdspersonal men även Försvarsmakten har problem med att fyllakrigsorganisation. LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION TILL ATT LÄSA OFFICERSPROGRAMMET : en kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Josefin Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Battistelli; motivation; kadett; officersbrist;

  Sammanfattning : In the next few years, the Swedish armed forces will have a major shortage of officers. This is due to a combination of high numbers reaching pensionable age and low numbers graduating from the Officers’ Programme.The lack of newly qualified officers is a major problem for the Armed Forces personnel supply. LÄS MER

 5. 5. För kung och fosterland? : En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Banck; [2018]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krigsvetenskap; personalförsörjning; incitament; Battistelli; militärsocio-logi; integration; arbetslöshet; sysselsättning; drivkrafter; paleomodern; postmodern; modern;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces aim to reflect Swedish society, including its ethnical composition. Despite these ambitions and the fact that non-native Swedes are overrepresented among unemployed Swedes, recruitment is over all slow. LÄS MER