Sökning: "Battlestar Galactica"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Battlestar Galactica.

 1. 1. Battlestar Galactica : Ett mänskligt universum

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Oscar Larsson; [2009]
  Nyckelord :Battlestar Galactica; Battlestar; BG; Science Fiction; SF; Sci-Fi; Sci Fi; det mänskliga; människan; religion;

  Sammanfattning : Science Fiction har sedan sin uppkomst gestaltat samhället och de samhällsfrågor som för sin tid är aktuella. Alltifrån ifall människans existens är kroppslig eller andlig, till vad som händer när livsformer från andra planeter kommer till Jorden, har diskuteras i Science Fiction. LÄS MER

 2. 2. Myter i "Battlestar Galactica"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulf Liedström; Maria Dovgan; [2008]
  Nyckelord :Battlestar Galactica; Science Fiction; Semiotik; Roland Barthes; Carl Gustav Jung;

  Sammanfattning : AbstractTitel: Myter som sanning i ”Battlestar Galactica”Författare: Ulf Liedström och Maria DovganHandledare: Malin NilssonExaminator: Veronica StoehrelTyp av arbete: C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap, 15 hp HT-07Plats: Högskolan i HalmstadSyfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka myter som finns i TV-serien ”Battlestar Galactica” och hur de används för att säga något om vår kontemporära syn på vetenskap, politik och religion.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ semiotisk metod med djuppsykologiska teorier av C. LÄS MER