Sökning: "Baudrillard"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Baudrillard.

 1. 1. Vilken påverkan har Instagram på unga tjejers självidentitet? : En kvalitativ studie om hur sociala medier påverkar unga tjejers självidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanin Shaker; [2020]
  Nyckelord :Unga tjejer; sociala medier; självidentitet; Instagram;

  Sammanfattning : The impact of technology through social media has contributed alot to the world, changing the way we live our lives. This is because individuals have a continuous flow of information through mass media. Today, the social forum, Instagram has a major impact on the everyday lives of young girls. LÄS MER

 2. 2. Den mångfasetterade Guden : Att inte begränsa Gud

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2020]
  Nyckelord :Nicholas Cusanus; Människa; Jonna Bornemark; Axel Herrlin; Egil W. Wyller; Birgit Helander; Iris Wikström; Metamorfos; skolastik; Immanuel Kant; Jean Baudrillard; Simulacra; Simulation; Psykologi; Epistemologi; Kunskapsteori; Strukturalism; Teologi; Gud.;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som tar sig an, på ett semantiskt sätt, ordet Gud och människors syn på vad ordet Gud har för betydelse. Genom att göra en idéanalys av Jonna Bornemarks analys av Nicolas Cusanus för att se om detta kan vara en väg för att ge en mera mångfasetterad bild och värde av ordet Gud och gudsbilden till den scientistiska människan i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Fotbollskultur, nu även virtuellt : En analys av e-sporten & traditionell sport med Simulacra & Simulation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Widblom; [2020]
  Nyckelord :Baudrillard; E-Sports; Ethnography; FIFA; Reality; Science; Sports; Simulacra; Simulation; Soccer; Symbols; Baudrillard; E-sport; Etnografi; FIFA; Fotboll; Idrottsvetenskap; Simulacra; Simulation; Sport; Symboler; Verklighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Det som idag beskrivs som e-sport har funnits sedan 1940-talet i en eller annan form. Med teknologiers framfart har detta kommit till att bli en del av den stora globala marknaden och även idrottsorganisationer investerar i e-sportlag som en del i att följa utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konsumtion; identitet; konsumtionssamhälle; miljömedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Where did they go? : An explorative study on the marketplace absence of elderly consumers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Baudrillard; exclusion; CCT; elderly consumers; consumption; ideology; sign-value;

  Sammanfattning : This thesis will explore the complex relationship between marketplace exclusion and symbolic resources mediated by the market, for older consumers who have traversed from a socio-cultural identity in the majority to stand on the periphery of consumption. Employing a Consumer Culture Theory influenced perspective and using Baudrillard critical theory of symbolic exchange and death as a lens of analysis, this thesis will utilize a psycho-social method to explore how and why older consumers find themselves excluded from the market. LÄS MER