Sökning: "Bauman teori"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Bauman teori.

 1. 1. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 2. 2. Konsumtion och den andre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; konsumtion; konsumtionssamhälle; framträdande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera individers identitetsskapande i förhållandet till konsumtion. Uppsatsen har förhållit sig till att studera hur individer använder sig av kläder för att skapa sig en identitet och hävda den men även att studera om det finns någon koppling mellan individens identitet och dess kläder. LÄS MER

 3. 3. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 4. 4. "Den dagen jag själv inte kan styra över min utveckling... då kommer jag att byta" : En kvalitativ studie om vilka faktorer som ligger bakom personalrörligheten i IT-branschen med fokus på vad arbetstagare söker hos sin arbetsgivare.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Klara Björnström; [2017]
  Nyckelord :IT-sector; staff mobilization; individualization; IT-bransch; personalrörlighet; individualism;

  Sammanfattning : The IT-sector is growing all around the world as a consequence of digitalisation. The IT-sector is also growing in Sweden and the demand for employees is increasing. However the supply of employees doesn’t match the demand of the IT-sector. LÄS MER

 5. 5. "Alla 'utomkommande' är i min världs potentiella mördare"- En studie i internetbaserade kommentarers uttryckta hotbilder och deras anknytning till rädsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Thor; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Islamofobi och främlingsfientlighet på internet är aktuella ämnen både i samhällsdebatten och i samhällsvetenskaplig forskning idag. Tidigare forskning på området har dominerats av ett makroperspektiv med fokus på politiska processer eller socioekonomisk status, färre av studierna har utgått från ett mikroperspektiv. LÄS MER