Sökning: "Bauman teori"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Bauman teori.

 1. 1. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 2. 2. "Dom tror alla i förorten är kriminella" : En kvalitativ studie om relationen mellan ungdomar och polis i Flemingsberg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Amsih; Jasmine Juurikka Montonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte undersöka hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut i Flemingsberg, genom att studera hur parterna upplever att de bemöts av varandra. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre ungdomar som bor i Flemingsberg och tre poliser som arbetar på fältet i Flemingsberg. LÄS MER

 3. 3. Bryta mot reglerna för att göra sitt jobb? : En kvalitativ vinjettstudie i socialsekreterarens moraliska resonemang och handlande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Moa Hamne Jederlund; [2018]
  Nyckelord :moral; social worker; Utlänningslagen; Social services; Zygmunt Bauman; Tim May; Simone de Beauvoir; Moral; socialsekreterare; Utlänningslagen; socialtjänsten; Simone de Beauvoir; Tim May; Zygumnt Bauman;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks socialsekreterarens moraliska värderingar och resonemang i en situation där polis kräver henne på sekretessbelagd information om en klient med utvisningsbeslut. Studien är genomförd med en kvalitativ vinjettmetod där 10 respondenter, samtliga yrkesverksamma socialsekreterare, tagit del av ett fiktivt fall och utifrån detta besvarat ett tiotal frågor kring värderingar, dilemman och beslutsfattande. LÄS MER

 4. 4. Konsumtion och den andre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; konsumtion; konsumtionssamhälle; framträdande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera individers identitetsskapande i förhållandet till konsumtion. Uppsatsen har förhållit sig till att studera hur individer använder sig av kläder för att skapa sig en identitet och hävda den men även att studera om det finns någon koppling mellan individens identitet och dess kläder. LÄS MER

 5. 5. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER