Sökning: "Baumans teori om individualisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Baumans teori om individualisering.

 1. 1. En invandrares nya identitet i Sverige : En hermeneutisk studie om individers möte med den svenska kulturen och integrationen i samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Danielsson Viklund; Sonia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Hermeneutik; mångkulturalitet; identitet; identitetsdilemman; kulturell hemlöshet.;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien handlar om att skapa en djupare förståelse för vad det kan innebära att sominvandrare anlända till ett nytt land med annan kultur, normer och värderingar. I denna studieutgår vi från Sverige. LÄS MER

 2. 2. Individualiseringens identiteter : Perspektiv på identitet i en individualiserad och globaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Nordin; [2013]
  Nyckelord :identity; individualization; blog; discourse; content analysis; blogging-course; identitet; individualisering; blogg; diskurs; innehållsanalys; bloggskola;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på vad individualiserat identitetsskapande genom bloggning består utav. Studien tar sin utgångspunkt i att globaliseringens omvärldsförändringar förändrat människors möjligheter till identitet, och att bloggning är del av en ny typ av identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. Arbete – möjlighet, rättighet, skyldighet… : En studie av hur unga ser på arbete och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :HeleneGustafsson ; Jörgen Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Arbete; arbetslöshet; utanförskap; ansvar; utbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur unga människor ser på arbete och arbetslöshet. För äldre generationer är arbetet förutom en källa till försörjning även en stor del av individens identitet, och att sakna arbete innebär ett socialt utanförskap. LÄS MER

 4. 4. Livssituation och framtidsvision för en grupp nyutexaminerade elektriker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Regina Andersson; [2009]
  Nyckelord :Livssituation; Framtidsvision; nyutexaminerade elektriker; individualisering;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete har varit att skildra en grupp ”nyutexaminerade elektrikers livssituation och framtidsvision”, för att få en uppfattning om hur de valt att konstruera sin livsbiografi och ett oberoende från föräldrarna, och graden av individualisering hos individen. Problemformuleringen belyste hur individen i det moderna samhället idag ställs inför ständiga flöden i form av förändringar och risker som innebär att individen tvingas fatta beslut om hur de skall välja/vara/göra och samtidigt förhålla sig till det omgivande samhället. LÄS MER