Sökning: "Baumol"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Baumol.

 1. 1. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
  Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

  Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER

 2. 2. Baumol’s Cost Disease in the Second Machine Age

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nelsson; [2019]
  Nyckelord :unbalanced growth computerization digitization employment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Baumol argued that technologically stagnant sectors with relatively low productivity growth over time will experience relatively higher prices and increased shares of total labor, and thereby slow aggregate growth. This theory, known as ‘the cost disease’, also claims that services, predominantly found in the public sector, generally are stagnant due to their perceived dependence on human labor as an input. LÄS MER

 3. 3. Har kvinnligt entreprenörskap en påverkan på ekonomisk tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jörnlid; Sofie Weissglas; [2019]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; economic growth; gender equality; Schumpeter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Gender equality is now more than ever a highly discussed topic within many different aspects of society. Also, being an entrepreneur is becoming increasingly more accessible and popular as a choice of occupation. This study aims to analyze the potential relationship between gender equality in entrepreneurship and the outcome on economic growth. LÄS MER

 4. 4. Baumols kostnadssjuka och effektivitet i den svenska scenkonsten - En analys av Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Martin Kalnins; [2014-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan teorin om Baumols kostnadssjuka lades fram i ”Performing Arts. The Economic Dilemma” (Baumol & Bowen, 1966) har flertalet internationella undersökningar berört ämnet, dock saknas omfattande studier i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kostnader för välfärdstjänster i Västra Götalands kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emil Biström; Moa Boëthius; [2014-06-16]
  Nyckelord :Välfärdskostnader; demografi; lönenivåer; kostnadsjukan ; statistisk metod; paneldata;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis examines costs of welfare services in municipalities of the region of Västra Götaland in Sweden. Previous research provided reasons to expect a link between costs of welfare services and demographic changes. Furthermore, Willam J. LÄS MER