Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Static code metrics vs. process metrics for software fault prediction using Bayesian network learners

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Biljana Stanic; [2015]
    Nyckelord :Software fault prediction; Bayesian network learners; Process metrics; Static code metrics;

    Sammanfattning : Software fault prediction (SFP) has an important role in the process of improving software product quality by identifying fault-prone modules. Constructing quality models includes a usage of metrics that describe real world entities defined by numbers or attributes. LÄS MER