Sökning: "BeSS"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet BeSS.

 1. 1. Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Second life batteries; Electric vehicles; Lithium-Ion batteries; Battery energy storage; Colombia; Sustainable transition;

  Sammanfattning : The increasing number of vehicles in Colombian cities have resulted in alarmingly low quality of air, further resulting in increasing health issues. One potential solution to this issue could be a shift from ICEVs (internal combustion engine vehicles) to EVs (electric vehicles). LÄS MER

 2. 2. THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGIES OF LITHIUM-ION BATTERIES APPLIED FOR STATIONARY ENERGY STORAGE SYSTEMS : Investigation on the thermal behavior of Lithium-ion batteries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Haider Adel Ali Ali; Ziad Namir Abdeljawad; [2020]
  Nyckelord :Air and liquid cooling; battery thermal management system; Lithium-ion batteries; NMC; prismatic cell; pack simulation; maximum temperature difference; charging discharging rates; thermal behavior; thermal modeling simulation;

  Sammanfattning : Batteries are promising sources of green and sustainable energy that have been widely used in various applications. Lithium-ion batteries (LIBs) have an important role in the energy storage sector due to its high specific energy and energy density relative to other rechargeable batteries. LÄS MER

 3. 3. Modular Multilevel Converters for Heavy Trucks

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :William Moberg; [2020]
  Nyckelord :MMC; Modular Multilevel Converter; VSC; BESS; BMS; IGBT;

  Sammanfattning : This thesis examines alternatives for power supply for a heavy truck application based on five different modular multilevel converter configurations that ultimately feed a 3-phase motor. Advantages and disadvantages of the different configurations are being discussed as well as other important factors that play a role in what configuration that is beneficial for the intended application. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic analysis of Battery Energy Storage Systems and Demand Side Management for peak load shaving in Swedish industries

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Benjamin Skog Nestorovic; Douglas Lindén; [2020]
  Nyckelord :Peak load shaving; battery energy storage system; demand side management; Fast Frequency Reserve market; power tariff; Effektoppsreducering; batterilagringssystem; efterfrågeflexibilitet; Fast Frequency Reserve; effekttariffer;

  Sammanfattning : The Swedish electrical grid has historically been robust and reliable, but with increased electrification in numerous sectors, out-phasing of nuclear power and a high market diffusion of wind power, the system is now facing challenges. The rotational energy in the system is expected to decrease as a result of higher shares of intermittent energy sources, which can affect the stability of the grid frequency negatively. LÄS MER

 5. 5. Substantiv- och verbbenämning vid repetitiv navigerad transkraniell magnetstimulering (rnTMS) i kombination med språklig testning : En pilotstudie för kartläggning av språkliga områden i hjärnan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation; Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation

  Författare :Matilda Mattsson; Jessika Rior; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; epilepsy; TMS; object naming; action naming; brain surgery; language mapping; BeSS; hjärntumör; epilepsi; TMS; substantivbenämning; verbbenämning; hjärnkirurgi; språklig kartläggning; BeSS;

  Sammanfattning : Repetitiv navigerad transkraniell magnetstimulering (rnTMS) används preoperativt för att kartlägga kortikala, språkligt relevanta områden i hjärnan. I nuläget används substantivbenämning vid rnTMS, men det råder delade uppfattningar i aktuell forskning huruvida substantiv- eller verbbenämning är känsligast för stimulering och därför krävs mer forskning inom området. LÄS MER