Sökning: "Bea Walter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bea Walter.

  1. 1. Förgängligt mode eller varaktig konst? : Mode, konst och förgänglighet i kollektionen Haute Papier av Bea Szenfeld

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för modevetenskap

    Författare :Amanda Göransson; [2014]
    Nyckelord :Ephemerality; fleeing moment; fashion and art; paper garments; object analysis; critique of the age in which we live; Bea Szenfeld; Haute Papier; Förgänglighet; flyktigt ögonblick; mode och konst; pappersplagg; Bea Szenfeld; Haute Papier;

    Sammanfattning : Ephemerality is one of the most essential characteristics of fashion, since fashion by definition is existing in the present, in the fleeing moment. Also, fashion is closely related to art and there is currently no clear theoretical distinction made regarding the boundary between these two domains. LÄS MER