Sökning: "Bear"

Visar resultat 1 - 5 av 482 uppsatser innehållade ordet Bear.

 1. 1. BJÖRNGRAVEN FRÅN KARATS En explorativ studie av arkeologiskt benmaterial och dess betydelse i den samiska religionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Sundström; [2021-03-11]
  Nyckelord :Bear grave; FTIR; Archeological Bone; PVAc; Sámi religion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering,2020, 180hpGrundnivå2020:30.... LÄS MER

 2. 2. Myndighetsutövare i privat regi : Hur anti-penningtvättsansvariga vid svenska banker upplever sin roll inom det rådande AML-systemet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Lanfelt; [2021]
  Nyckelord :AML; penningtvätt; anti-penningtvätt; reglering; delegerat ansvar; banker;

  Sammanfattning : As the financial system has grown ever more computerized and complex, so has the problem of money laundering, and thus also the need for anti-money laundering (AML). However, as the financial system is hard for states to access, they have, encouraged by international organizations such as Financial Action Taskforce (FATF), delegated a large portion of the responsibility for anti-money laundering efforts to private financial institutions through the use of regulation. LÄS MER

 3. 3. Laststyrning av eluppvärmning och varmvattenberedning : En studie av potentialen för hushåll att bidra till en sänkt abonnerad effekt mot överliggande elnät

  Master-uppsats,

  Författare :Niklas Ahlm; [2021]
  Nyckelord :Laststyrning; efterfrågeflexibilitet; flexibilitet; förflyttning av last; eluppvärmning; varmvattenberedning; effekttoppar; abonnerad effekt; överliggande elnät;

  Sammanfattning : This study has explored the potential for lowering the subscripted power of 25 MW for one of the connection points between the local power grid and its overhead power grid for a local grid owner. The potential for doing so through hard, direct load control of electrical domestic heating and domestic water heating for detached houses with a fuse size of 16-25 A is evaluated for 12 different scenarios. LÄS MER

 4. 4. The difference between hearing and listening : A qualitative comparative case study about the inter-relations between leaders and employees within agile start-ups

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Niklas Nyström; Zakaria Rahmani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership are often a central part of organizations’ success. Consequently, it never ceases to attract attention and curiosity. What makes a good leader can vary depending on what kind of organization or setting one may be in and therefore different traits and styles are needed. LÄS MER

 5. 5. Vårdmiljöns betydelse för att lindra nyopererade patienters postoperativa smärta - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Fartun Adani Buubshe; Maria Gray; [2021]
  Nyckelord :literature review; postoperative pain; pain relief and health care environment.; litteraturöversikt; postoperativ smärta; smärtlindring och vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale (1820 - 1910) förespråkade vikten av vårdmiljön kring patienten för ett optimalt återhämtande. Den moderna vårdmiljön består av fysisk och psykosocial del där båda dessa delar är avgörande för patientens välmående. Postoperativ smärta som följer ett operativt ingrepp upplevs individuellt. LÄS MER