Sökning: "Beata King"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beata King.

  1. 1. BEATA MARIA/DEA VULTS! : En studie i bruket av Maria som symbol för heligt krig från korstågen till belägringen av Wien.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

    Författare :Nils Ahlsén; [2019]
    Nyckelord :Armour; religion; renaissance; religious wars; knights Templars; battle of Kahlenberg; winged husars; batlle of Las Navas. Virgin Mary; Rustningar; Religion; renässans; religionskrig; tempelherrar. slaget vid Kahlenberg; Bevingade husarer; Jungfru Maria;

    Sammanfattning : Beata Maria/Dea Vults is a thesis for the degree of master (one year) in theology.   The thesis explores the role of the Virgin Mary as a martial saint in catholic combat with Islam and muslims between the years 1119 AD to 1648 AD with a focus on symbolism. LÄS MER