Sökning: "Beata Malmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beata Malmström.

  1. 1. Punktskatt på sockerhaltiga drycker och dess inverkan på konsumtionsbeteende

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Beata Malmström; Alice Törnqvist; [2021-03-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis studies the relationship between consumption and the price level of sugary drinks, to examine whether an imposed excise tax on soft drinks will affect consumption behavior. By studying this relationship, an excise tax to reduce consumption to a recommended, healthy level has been calculated. LÄS MER