Sökning: "Beatrice Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Beatrice Andersson.

 1. 1. Faktorer som främjar tidig upptäck av försämrad patient : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Beatrice Andersson; Jenny Sparv; [2020]
  Nyckelord :Försämrad patient; Tidig upptäckt; Omvårdnad; Sjuksköterskans bedömning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Patienter på somatiska vårdavdelningar riskerar att försämras i sitt tillstånd. Forskning har visat att det är av stor vikt att upptäcka försämring i tid då det har betydelse för patientens utgång. LÄS MER

 2. 2. Abutment sealing issue : Finding the root cause and redesign the concept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Béatrice Andersson; Klara Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av aktiviteter i vardagen hos personer med narkolepsi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Isabell Andersson Nilsson; Beatrice Birgersson; [2017]
  Nyckelord :Narkolepsi; Arbetsterapi och ValMO-modellen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom där regleringen av sömn och vakenhet är påverkad. Sjukdomen drabbar i lika hög utsträckning män som kvinnor. Symptomen av narkolepsi kan påverka många aspekter av det dagliga livet och är många gånger funktionshindrande. LÄS MER

 4. 4. ”What, so genesis is a lie? Shocker.” : en kvalitativ studie om banal religion i TV-serien Supernatural

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Abrahamsson Beatrice; [2016]
  Nyckelord :religion; medialisering; banal religion; television; supernatural;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how religious phenomena in the TV show Supernatu-ral, with focus on banal religion, can be viewed as a part of the mediatization of religion in society. Furthermore, to find out if the representation of religion in the show is differ-ent in its later seasons in comparison with its earlier seasons. LÄS MER

 5. 5. “De pratar aldrig om det” - att göra det osynliga synligt : En möjlighet att synliggöra lärandet och kunskapen kring psykisk hälsa och ohälsa i gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Beatrice Andersson; Ramiza Sinani; Ronja Danielsson; [2016]
  Nyckelord :Mental health; mental illness; learning; knowledge; student health; pedagogy; Psykisk hälsa; psykisk ohälsa; lärande; kunskap; elevhälsa; pedagogik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och att de mår sämre idag på grund av all stress och krav som ställs på dem i skolan. Den befintliga forskningen berör ungdomars mående men vilka kunskaper som förekommer hos ungdomarna om psykisk hälsa och ohälsa är begränsat. LÄS MER