Sökning: "Beatrice Edler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Beatrice Edler.

 1. 1. Sustainable Data Privacy Protection in Commercial Practices - Commercial Aspects on the Data Privacy Protection of Individuals in the European Union Compared to the United States, and Technical Implications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Edler; [2017]
  Nyckelord :EU law: IT law: Comparative law: The Fundamental Right to Privacy: Data Privacy: Sustainability: Human Rights Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Individuals as consumers in the EU and the U.S. are increasingly utilizing data collecting solutions on a daily basis to benefit from smart and efficient lifestyles. LÄS MER

 2. 2. Fastighetspaketering och skatteflykt - ur ett företagsekonomiskt och statligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Edler; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt; företagsekonomisk fastighetsrätt; fastighetspaketering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ska redogöra för hur regleringen av fastighetspaketering förhåller sig till det svenska skattesystemets värderingar. Värderingarna tar fasta på skattesystemets effektivitet och neutralitet och uppsatsen ska utreda huruvida fastighetspaketering påverkar dessa värderingar. LÄS MER