Sökning: "Beatrice George"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice George.

  1. 1. Indiana de George Sand, un roman sentimental?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Beatrice Tennö; [2007]
    Nyckelord :George Sand; Indiana; roman sentimental;

    Sammanfattning : .... LÄS MER