Sökning: "Beatrice Hargefeldt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Beatrice Hargefeldt.

 1. 1. "Ovanligt välgymnastiserade töser" : Genus och progressivitet hos Sofiaflickorna 1942-1964

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Beatrice Hargefeldt; [2018]
  Nyckelord :The Sofia Girls; gymnastics; sport history; girlhood research; gender contract; opportunities; experiences; progression; 20th century history.; Sofiaflickorna; gymnastik; idrottshistoria; flickforskning; genuskontrakt; möjligheter; erfarenheter; progressivitet; 1900-talshistoria;

  Sammanfattning : This master’s thesis examines the Swedish gymnastics troupe, the Sofia Girls 1942-1964 from the perspective of gender and girlhood. The aim is to analyse the construction of the Sofia girl by their leader Maja Carlquist, the audience and the girls themselves, focusing on their characteristics, abilities and experiences. LÄS MER

 2. 2. ”Man måste haen balans i livet” : En reflexiv intervjustudie om "fangirls" och upplevelser av fanskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Beatrice Hargefeldt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett "oroligt herrskap" : Synen på skolflickan och uppförande vid Risbergska skolan 1920-1932

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Beatrice Hargefeldt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER