Sökning: "Beatrice Hathaichanok Tipnee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Hathaichanok Tipnee.

  1. 1. Rekryteringsprocesser i hospitalitybranschen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Anurak Somboon; Beatrice Hathaichanok Tipnee; [2017]
    Nyckelord :frontline; hospitality; rekryteringsprocess; kompetens; hospitality;

    Sammanfattning : .... LÄS MER