Sökning: "Beatrice Hugo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Beatrice Hugo.

 1. 1. HIV - det drabbar inte mig : - En innehållsanalys baserad på biografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Cecilia Andrén; Beatrice Hugo; Karin Petersson; [2016]
  Nyckelord :Human Immunodeficiency Virus; Transition; Experiences; Biographies; Content analysis.; Humant Immunbrist Virus; Transition; Upplevelser; Biografier; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv är ett kroniskt virus som angriper immunförsvaret. Det råder stor okunskap kring hiv samt en hel del fördomar och stigmatisering i samhället gällande de som är hiv-positiva. En diagnos medför en stor livsomställning och en transition genomgås. LÄS MER

 2. 2. Awesome Fragrance Company : Utveckling av en e-butik för parfymprover

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hugo Ahrengart; Therese Borg; David Magnuson; Victor Nilsson; Beatrice Partain; Carl Voss-Lagerlund; Mattias Wagner; [2016]
  Nyckelord :användbarhet; webbutveckling;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis accounts for the results and takeaways from the process of developing the web application for Awesome Fragrance Company. The goal of this thesis is to provide an increased understanding of how a usable web application can be designed, by studying the development of an online store with the purpose of selling fragrance samples. LÄS MER