Sökning: "Beatrice Löfstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Löfstrand.

  1. 1. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

    Magister-uppsats,

    Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
    Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

    Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER