Sökning: "Beatrice Lundberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Beatrice Lundberg.

 1. 1. Är det svårt att fånga viktiga ord med lasso? : En empirisk studie om lärares uppfattningar, samt svårigheter elever uppvisat med att sammanfatta texter och identifiera nyckelord i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Beatrice Fredholm; Linnéa Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord; Reciprok undervisning; sammanfatta; svårigheter; F-3;

  Sammanfattning : För att kunna delta i dagens samhälle krävs en bra läsförståelse. Trots det, skriver Lundberg och Reichenberg (2011), att det avsätts för lite tid i skolan för att undervisa i detta. Att sammanfatta texter är en strategi inom Reciprok undervisning som visat sig gynna elevers läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. What happens next? : A study of the action and inaction resulting from active gender equality work in an organisation in a male dominated industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Boström; Linnea Lundberg; [2019]
  Nyckelord :gender equality; institutionalisation; decentralised organisations; middle managers; top management; IT consultancy industry; jämställdhet; institutionalisering; decentraliserad organisation; mellanchefer; koncernledning; IT-konsultbranschen;

  Sammanfattning : It is recognised that gender equality and diversity are essential for building successful organisations. To tackle the global challenges characterised by economies today, one must ensure equal opportunities for all, both men and women. Organisations have acknowledged the benefits of a more gender equal workforce and are starting to take action. LÄS MER

 3. 3. Att dela eller icke dela : Facebooks påverkan på kollegors relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Beatrice Isaksson; Zanna Nyman; [2016]
  Nyckelord :Kollegors relationer; sociala medier; organisationsforskning; Facebook;

  Sammanfattning : AUTHORS: Beatrice Isaksson and Zanna Nyman TITLE: To share or not to share – Facebook’s impact on co-worker relationships. SWEDISH TITLE: Att dela eller icke dela – Facebooks påverkan på ko­ll­e­gors relationer LEVEL: BA Thesis in Media and Communication Science LANGUAGE: Swedish NUMBER OF PAGES: 64 PURPOSE: This study will aim to contribute to the improvement of knowledge in the field of media and communication science, related to how Facebook affects co-worker relationships in Swedish organisations. LÄS MER

 4. 4. En begreppsanalys av begreppet symtombörda : I kontext till patienter med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen-ann Josefsson; Beatrice Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Concept analysis; Cancerpatients; Symptom burden; Begreppsanalys; Cancerpatienter; Symtombörda;

  Sammanfattning : Symtombörda är ett väl använt begrepp inom medicin och omvårdnad. Begreppet dyker ofta upp i sammanhangen med patienter som har kronisk eller obotlig sjukdom, och det finns idag höga krav på att tillhandahålla bättre långsiktig och utvecklande vård för dessa patienter. LÄS MER