Sökning: "Beatrice Nylund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Nylund.

  1. 1. Kreativa föräldrar - En fallstudie om föräldraskapets och föräldraledighetens effekt på förälderns kreativitet i arbetet

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Victoria Carlsson; Beatrice Nylund; [2012]
    Nyckelord :Creativity; Parental leave; Affect; Experiences; Self-esteem;

    Sammanfattning : Parenting and parental leave in a career context is a highly topical subject in which discussions about gender equality and corporate discrimination against parents occur daily. Media has recently raised the theory of parenting and parental leave as having positive impacts on personal development, such as creativity enhancement, which may promote the individual's work performance. LÄS MER