Sökning: "Beatrice Ottosson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Beatrice Ottosson.

 1. 1. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i förskolan : förskollärarnas förhållningssätt till barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Ottosson; Beatrice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkstörning; flerspråkighet; enspråkighet; förskollärare; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra olika förskollärare med olika erfarenheter i förskolan upplever arbetet med barn som har en språkstörning. Vi var nyfikna på hur arbetssättet i förskolan kan se ut när man arbetar med barn som har en språkstörning men även om förskollärarna upplever att det finns några skillnader på barn som har ett eller flera språk i kombination med språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Är det något SPeciellt som attraherar? : En fallstudie om en arbetsplats attraktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Beatrice Ekeroth Nilsson; Jennie Elm; Anna Ottosson; [2012]
  Nyckelord :engagemang; attraktiv arbetsplats; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : AbstraktVad attraheras anställda inom en kunskapsorganisation av? Kandidatuppsatsen utgår från ett intresse för varför man väljer att börja på en viss arbetsplats och vad som gör en arbetsplats attraktiv. En fallstudie har därmed genomförts på det statliga företaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med syftet att undersöka hur attraktiv SP är som arbetsplats. LÄS MER