Sökning: "Beaufort"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Beaufort.

 1. 1. Diamonds in the Rough : Remote predictive mapping using multispectral satellite imagery for kimberlite exploration on northeast Banks Island, NT

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Anne Farineau; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study demonstrates the use and limitations of Remote Predictive Mapping (RPM) as an aid to kimberlite exploration on northeast Banks Island, Northwest Territories, Canada. It focuses on the effectiveness of ASTER and Landsat 8 optical multi-spectral satellite imagery for discerning the spectral properties of different bedrock and surficial materials that outcrop or blanket the regional terrain. LÄS MER

 2. 2. Unsupervised Change Detection Using Multi-Temporal SAR Data : A Case Study of Arctic Sea Ice

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och geoinformatik

  Författare :Linda Fröjse; [2014]
  Nyckelord :sea ice; the Arctic; Kittler-Illingworth; generalized Gaussian distribution; log-normal distribution; ERS; ENVISAT; SAR; ASAR; havsis; Arktis; Kittler-Illingworth; generaliserad normaldistribution; lognormal distribtion; ERS; ENVISAT; SAR; ASAR;

  Sammanfattning : The extent of Arctic sea ice has decreased over the years and the importance of sea ice monitoring is expected to increase. Remote sensing change detection compares images acquired over the same geographic area at different times in order to identify changes that might have occurred in the area of interest. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdighetsfrågor i 16:9-format

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Edman; Linus Andersson; [2011]
  Nyckelord :Beaufort; Waltz with Bashir; Lebanon; diskurs; filmanalys; rättfärdigande; ein breira; Libanonkriget.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ställer frågan hur israelisk film tar upp och bearbetar rättfärdigandeproblematik från det första Libanonkriget 1982. Det centrala för analysen är att undersöka hur rättfärdigandediskursen tar sig uttryck i filmens värld, något som ofta förbises i analyser av detta slag trots filmers ibland enorma genomslag. LÄS MER