Sökning: "Becker"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Becker.

 1. 1. KÖNS- OCH GENUSSKILLNADER EFTER SMÄRTREHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Becker; Therese Fredriksson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Arbetsterapi; långvarig muskuloskeletal smärta; rehabilitering utfall; kvinna och man;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig muskuloskeletal smärta är en av de vanligaste typerna av långvarig smärta och något en arbetsterapeut möter i sin vardag. En kärnpunkt i en arbetsterapeuts yrke är att arbeta patientcentrerat och därmed se varje patient utifrån patienten och inte från ett kön. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Tarnvik-Laesker; [2021-04-15]
  Nyckelord :belastningsregisterkontroll; arbetsgivare; kritisk diskursanalys; Becker; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion,vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa iintervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys.Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyraarbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. LÄS MER

 3. 3. Det dolda genusperspektivet : En kvalitativ intervjustudie med sex socialarbetare om normer kring genus, sexuellt beteende och försäljning av sex

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gabriella Engström; Ana Gostovic; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Norms; Sexual behavior; Sale of sex; The Care of Young Persons Act LVU . Ungdomar; Normer; Sexuellt beteende; Försäljning av sex; Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU .; Social Sciences;

  Sammanfattning : When we look into adolescents sexual behavior and selling of sex, we can see that there has been a greater interest for girls than for boys. We can also see historically that there has been a normative difference and that the subject is not examined in a greater extend. LÄS MER

 4. 4. Tillhörighet har du bland dina vänner och i skolan, har du inte den söker du den någon annanstans” -En kvalitativ studie om mäns upplevelser till varför de påbörjat en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jalal Assaf; Parmis Baniassad; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; thrill-seeking; affiliation and status; Social Sciences;

  Sammanfattning : Crime is a daily issue which we experience in our societies/communities. The purpose of this study is to investigate criminal defectors' experiences of why they have chosen to have a criminal lifestyle. This study will primarily focus on factors related to school and interaction with like-minded individuals. LÄS MER

 5. 5. Interactive activities in EFL workbooks : A content analysis of interactive activities in Swedish EFL workbooks for primary pupils.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Skött; [2021]
  Nyckelord :workbook content analysis; verbal interaction; young language learners; English as a foreign language.;

  Sammanfattning : English is a global language that surrounds us almost wherever in the world we are. The school has an important role when it comes to introducing the language to young learners. Using teaching materials such as workbooks has been a common teaching method for a long time. LÄS MER