Sökning: "Bedömningsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Bedömningsverktyg.

 1. 1. Betydelsefulla faktorer för sjuksköterskans tidiga identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabelle Edkvist; Kristina Zubonja; [2023-03-15]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis; sjuksköterska; identifiering; faktorer; kunskap; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Sepsis är ett omfattande hälsoproblem globalt där miljontals människor drabbas varje år. Sepsis är ett syndrom som orsakas av en dysreglerad inflammatorisk reaktion som svar på en allvarlig infektion. Utan tidig identifiering och behandling kan det resultera i septisk chock, multiorgansvikt och dödsfall. LÄS MER

 2. 2. Assessment of servitization capabilities in the manufacturing industry from a maturity perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Wallin; [2023]
  Nyckelord :Servitization; Capabilities; Product-service system; PSS; Assessment framework; Manufacturing industry; Service innovation; Maturity analysis; Exploratory study; Cross-case analysis; Case study; Qualitative; Eisenhardt’s method; Tjänstefiering; Förmågor; Product-tjänste system; PSS; Bedömningsverktyg; Tillverkningsindustri; Tjänsteinnovation; Mognadsanalys; Explorativ studie; korsanalys; Fallstudier; Kvalitativ; Eisenhardt’s metod;

  Sammanfattning : Investigating servitization capabilities in the manufacturing industry, through a maturity profile analysis. The purpose is to increase understanding of the relationship between capabilities and the contingency revolving maturity through an exploratory study that seeks to increase the knowledge of shared and divergent capabilities through cross-case analysis of organization incumbent to different maturity stages of servitization. LÄS MER

 3. 3. ”Så man får försöka knäcka den här nöten på sin egen kammare på något sätt” : En intervjustudie om tre högstadieskolors organisering av och urvalsprocess i ämnet svenska som andraspråk (7-9)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Wedlund; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselever; organisering av SVA; skolans verksamhet och organisation; svenska som andraspråk; urvalsprocessen i SVA;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie om tre högstadieskolors urvalsprocess och organisering för ämnet svenska som andraspråk. Syftet med studien är att undersöka hur tre högstadieskolor går till väga när elever ska placeras in i olika svenskämnen och hur ämnet svenska som andraspråk organiseras. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med psykisk ohälsa : Sjuksköterskors erfarenheter på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Norrman; Anna Egerlid; [2023]
  Nyckelord :Akutmottagning; erfarenheter; psykisk ohälsa; sjuksköterskor; utbildning; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är mångsidig och relevanta bedömningsverktyg saknas i sjukvården. Vård på akutmottagning ses av en del patienter med psykisk ohälsa som ett sista alternativ. Patienter erfar att sjukvårdspersonal på akutmottagning är dömande. LÄS MER

 5. 5. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petter Lindh; [2023]
  Nyckelord :c o city; ekosystemtjänstanalys; hållbar utveckling; kompromissande;

  Sammanfattning : Allt eftersom fler människor flyttar från landsbygd till städer får städerna större betydelse för den hållbara utvecklingens framtid, men att nå hållbara städer är ett konfliktfyllt arbete. Ett sätt att minska dessa konflikter och nå den hållbara staden är genom arbete med ekosystemtjänster, men även i detta arbete kan det behöva göras kompromisser. LÄS MER